در کشور ایتالیا نسبت مرگ و میر کرونا بر حسب بیماری هایی که زمینه هستند در بیماران کرونایی آماری را منتشر کرد که جالب بود.

این آمار درصد این مرگ و میر را بر حسب بیماری های زمینه ای میگوید

۱. فشار خون : ۷۶ درصد

۲. دیابت : ۳۵ درصد

۳. بیماری های قلبی : ۳۳ درصد

۴. فیبراسیون دهلیزی : ۲۵ درصد

۵. سرطان فعال در ۵ سال گذشته : ۲۰ درصد

۶. بیماری های مزمن کلیوی : ۱۸ درصد

۷. بیماری های مزمن ریوی مانند برونشیت : ۱۳ درصد

۸. سابقه سکته مغزی : ۱۰ درصد

۹. زوال عقل : ۷ درصد

افرادی که بیماری های بالا را دارند و سابقه بیماری های بالا را دارند خیلی حواس جمع باشند.

آزمایشگاه فرداد واقع در خیابان آزادی آزمایش های ابتدایی تشخیص بیماری کرونا را انجام میدهد. آزمایشگاه فرداد با بیشتر بیمه های رایج کشور تحت قرارداد است.