چند مورد از اصول برای خرید و نگهداری و بهداشت نان برابر با کرونا را برای جلوگیری از بیماری شرح میدهیم.

۱. برای کاهش تردد و تا حد امکان هربار تعداد زیادی نان بخرید.

۲. هرگز به نان و خوراکی دیگران و سفره دیگران دست نزنید.

۳. همیشه نان را در داخل پارچه ی تمیز داخل پلاستیک نو قرار دهید.

۴. برای خارج کردن نان در منزل از داخل پلاستیک از دستکش استفاده کنید.

۵. چون باز هم احتمال آلوده بودن نان وجود دارد قبل از استفاده چند ثانیه نان را بر روی آتش مستقیم بگیرید.

نکته : سرمای فریزر قادر به کشتن ویروس کرونا نیست.

خرید نان و کرونا
خرید نان و کرونا

خدمات آنلاین آزمایشگاه فرداد همیشه در اختیار شما بیماران و دوستان و مشتریان گرامی میباشد.

آزمایشگاه فرداد این امکان را فراهم کرده که دیگر به آزمایشگاه مراجعه نکنید و در منزل و محل کار آزمایشگاه داشته باشید.