آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرداد با بهترین و کاملترین تجهیزات روز آزمایشگاهی و با بهره گیری از بهترین پرسنل آزمایشگاهی استان ، در حال خدمت رسانی از ساعت 6:30 صبح تا 8 شب به مردم می باشد


دریافت آنلاین جواب آزمایش


با وارد کردن کد ملی و شماره تلفن خود که به هنگام آزمایش به آزمایشگاه داده اید می توانید جواب آزمایش خود را ببنید