آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرداد با بهترین و کاملترین تجهیزات روز آزمایشگاهی و با بهره گیری از بهترین پرسنل آزمایشگاهی استان ، در حال خدمت رسانی از ساعت 6:30 صبح تا 8 شب به مردم می باشد

مسمومیت بارداری

پره کلامپسی یا مسمومیت بارداری

روماتیسم پوستی

روماتیسم پوست

تست سرولوژیکی کرونا (آزمایش آنتی بادی مخصوص COVID-19)

آزمایش آنتی بادی مخصوص COVID-19)

تست نوار Scotch

تست نوار Scotch