آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرداد با بهترین و کاملترین تجهیزات روز آزمایشگاهی و با بهره گیری از بهترین پرسنل آزمایشگاهی استان ، در حال خدمت رسانی از ساعت 6:30 صبح تا 8 شب به مردم می باشد
با فیلد جستجوی زیر می توانید از طریق اسم آزمایش ها دستورالعمل آن را بدست آورید


شمارهنام آزمایشدانلود دستورالعمل آزمایش
11آزمایش مدفوع
12آزمایش چربی خون
13آزمایش کشت ادرار
14آزمایش کشت ترشحات حلق
15آزمایش پرولاکتین
16آزمایش تنفسی اوره برای تشخیص عفونت هلیکوباکتر پیلوری
17آزمایش قند خون
18شرایط ناشتایی آزمایش
19دستورالعمل مربوط به شرایط آمادگی بیمار قبل از نمونه گیری در پذیرش
20دستورالعمل آزمایش GTT
21دستورالعمل آزمایش اکسیور (اسکاچ تست)
22دستورالعمل استفاده از کیسه ادراری
23دستورالعمل جمع آوری ادرار 24 ساعته
24دستورالعمل آزمایش GCT